Zamówienia złożone do 15.00 wysyłamy tego samego dnia ! :)

800+ i inne zasiłki - Dla kogo i kiedy wnioski?

2024-01-04
800+ i inne zasiłki - Dla kogo i kiedy wnioski?

Rodzi się dziecko, potem żłobek, szkoła i dalsza edukacja. Często nie wiemy o jakie świadczenia możemy starać się na poszczególnych etapach rozwoju swojej pociechy. W tym wpisie postaramy się omówić różne rodzaje zasiłków społecznych i odpowiedzieć na pytania co nam się należy na nasze dzieci i kiedy możemy się starać o poszczególne zasiłki. Zapraszamy do lektury...

Ile dostaniesz na dziecko w 2024?

W odniesieniu do każdego ze świadczeń, podam między innymi wysokość środków, jakie mogą być przyznane oraz informacje, czy jest jakieś kryterium dochodowe, czyli limit przychodów, po przekroczeniu którego, nie będziecie mieć prawa do świadczenia.

Becikowe

Z tytułu urodzenia się dziecka przysługuje jednorazowa zapomoga w wysokości 1000 zł na jedno dziecko popularnie zwana „becikowym”. Warunkiem jego uzyskania jest dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekraczający kwoty 1922 zł netto. Dochód ustala się tak jak w przypadku zasiłku rodzinnego. Świadczenie to, podobnie jak wszystkie świadczenia rodzinne, jest wolne od podatku dochodowego.

Becikowe możecie uzyskać jeśli:

 • Rodzic dziecka które się urodziło ,

 • Opiekun prawny dziecka, czyli osoba, której sąd powierzył sprawowanie opieki nad dzieckiem,

 • Opiekun faktyczny dziecka, czyli osoba, która przejęła opiekę nad dzieckiem i złożyła do sądu wniosek o adopcję dziecka.

 • Dochód na osobę w twojej rodzinie nie może przekraczać w miesiącu 1 922 zł netto,

 • Matka dziecka od co najmniej 10 tygodnia ciąży do porodu była pod opieką medyczną oczywiście nie dotyczy to opiekunów prawnych, opiekunów faktycznych, przysposabiających.

 • Becikowe dostaniesz też jeśli samotnie wychowujesz dziecko. Jednakże, tylko gdy zostały ustalone alimenty od drugiego rodzica.

 Pamiętajcie! Wniosek należy złożyć w terminie 12 miesięcy od dnia narodzin dziecka. Możecie go złożyć przez internet, we właściwym urzędzie lub listownie.

Dodatek “Za życiem” 2024

Program “Za życiem” powstał z myślą o rodzicach mających chore dziecko. Jednorazowe wsparcie w wysokości 4000 zł bez względu na dochód, przysługuje rodzicom z tytułu urodzenia dziecka żywego. Aby je otrzymać rodzice muszą posiadać zaświadczenie o tym, że dziecko ma ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu.

Wniosek o wypłatę jednorazowego świadczenia składa się w terminie 12 miesięcy od dnia narodzin dziecka. Wniosek złożony po terminie nie będzie rozpatrywany.

Zasiłek macierzyński

Zasiłek macierzyński to świadczenie pieniężne z tytułu urodzenia dziecka, które jest wypłacane przez ZUS. Przysługuje on nie tylko osobom zatrudnionym na umowę o pracę, ale wszystkim podlegającym ubezpieczeniu chorobowemu.

Od roku 2024 zasiłek będzie wyższy. Młode Mamy mogą liczyć na wzrost podstawy o 550 zł. Podwyżki te są związane ze wzrostem płacy minimalnej, która skutkuje wzrostem podstawy naliczania zasiłków. Najniższa krajowa od 1 stycznia 2024 roku wynosić będzie 4242 zł. 

Zasiłek macierzyński, w zależności od terminu złożenia wniosku, może wynosić:

 • 100 % podstawy wymiaru - w przypadku braku wniosku o wykorzystanie urlopu rodzicielskiego; 100 proc. zasiłek macierzyński obowiązuje wówczas przez cały okres trwania podstawowego i dodatkowego urlopu macierzyńskiego.

 • 80 % podstawy wymiaru - jeżeli pracownica w terminie 14 dni po porodzie wystąpi z wnioskiem o skorzystanie z pełnego wymiaru przysługujących jej urlopów z tytułu macierzyństwa, czyli bezpośrednio po urlopie macierzyńskim wykorzysta dodatkowy urlop macierzyński, a następnie zaraz po nim urlop rodzicielski; zasiłek macierzyński wynosi wtedy 80 proc. podstawy wymiaru przez wszystkie rodzaje urlopów;

 • 60 % podstawy wymiaru - gdy wniosek o przyznanie urlopu rodzicielskiego zostanie złożony w terminie nie krótszym niż 14 dni przed rozpoczęciem korzystania z tego urlopu; zasiłek macierzyński wynosi wtedy 100 proc. podstawy wymiaru przez podstawowy i dodatkowy urlop macierzyński, a 60 proc. przez urlop rodzicielski;

Wniosek o zasiłek macierzyński możecie wystąpić już przed porodem. Nie więcej niż 6 tygodni zasiłku macierzyńskiego może przypadać przed przewidywaną datą porodu. Po porodzie przysługuje zasiłek macierzyński niewykorzystany przez porodem, aż do wyczerpania przysługującego pełnego wymiaru zasiłku

Kosiniakowe

Kolejne świadczenie to Kosiniakowe, czyli alternatywa dla zasiłku macierzyńskiego. Jest to świadczenie, które będziesz otrzymywać przez 52 tygodni w wysokości 1000 zł miesięcznie. Przysługuje osobie, która nie ma prawa do zasiłku macierzyńskiego.

Jeśli chodzi o jego wypłatę, to kryterium dochodowe nie ma znaczenia. Może te środki otrzymać np. osoba:

 • wykonująca dzieło,

 • bezrobotna,

 • albo zleceniobiorca czy osoba wykonująca działalność, ale nie opłacająca z tego tytułu dobrowolnej składki chorobowej.

Jak długo jest wypłacane?

 • 52 tygodni – w przypadku urodzenia jednego dziecka przy jednym porodzie, przysposobienia jednego dziecka lub objęcia opieką jednego dziecka;

 • 65 tygodni – w przypadku urodzenia dwojga dzieci przy jednym porodzie, przysposobienia dwojga dzieci lub objęcia opieką dwojga dzieci;

 • 67 tygodni – w przypadku urodzenia trojga dzieci przy jednym porodzie, przysposobienia trojga dzieci lub objęcia opieką trojga dzieci;

 • 69 tygodni – w przypadku urodzenia czworga dzieci przy jednym porodzie, przysposobienia czworga dzieci lub objęcia opieką czworga dzieci;

 • 71 tygodni – w przypadku urodzenia pięciorga i więcej dzieci przy jednym porodzie, przysposobienia pięciorga i więcej dzieci lub objęcia opieką pięciorga i więcej dzieci.

Wniosek o świadczenie rodzicielskie warto złożyć w terminie 3 miesięcy od dnia urodzenia dziecka. Jeżeli złożysz wniosek w późniejszym terminie, to prawo do świadczenia zostanie ustalone począwszy od miesiąca, w którym wpłynął wniosek. Należy jednak pamiętać, aby złożyć wniosek przed upływem okresu, na jaki przysługuje świadczenie.

800+ dla dziecka formommy

Zasiłek ojcowski

Większość świadczeń z tytułu urodzenia dziecka otrzymują mamy, ale tatusiowie też mogą liczyć na wsparcie i czas na zajmowanie się swoim dzieckiem. Mianowicie, jeśli opłacacie składkę chorobową, to przez okres 2 tygodni możecie pobierać zasiłek ojcowski w wysokości 100% podstawy wymiaru, bez względu na dochód, jaki osiągają.

O zasiłek trzeba zawnioskować i co ważne, wolne na opiekę nad dzieckiem musi być wykorzystane do ukończenia przez nie 24 miesiąca życia. Można okres tych 2 tygodni podzielić sobie na dwie części po tygodniu lub wykorzystać jednorazowo.

Zasiłek rodzinny tzw. Rodzinne

Zasiłek rodzinny jest świadczeniem, które ma na celu częściowe pokrycie wydatków związanych z utrzymaniem dziecka, o które ubiegać mogą się rodzice dziecka, jeden z rodziców dziecka, opiekun prawny lub opiekun faktyczny dziecka, a także osoba ucząca się.

Zasiłek rodzinny przysługuje :

 • Rodzicom, jednemu z rodziców albo opiekunowi prawnemu dziecka;

 • Opiekunowi faktycznemu dziecka czyli osobie faktycznie opiekującej się dzieckiem, jeżeli wystąpiła z wnioskiem do sądu rodzinnego o przysposobienie dziecka);

 • Osobie uczącej się w przypadku gdy osoba pełnoletnia ucząca się, niepozostająca na utrzymaniu rodziców w związku z ich śmiercią lub w związku z ustaleniem wyrokiem sądowym prawa do alimentów z ich strony

 • Zasiłek rodzinny przysługuje w/w osobom do ukończenia przez dziecko:

 • 18 roku życia lub

 • nauki w szkole, jednak nie dłużej niż do ukończenia 21 roku życia, albo

 • 24 roku życia, jeżeli kontynuuje naukę w szkole lub w szkole wyższej i legitymuje się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności.

Zasady przydzielania tego zasiłku to przede wszystkim :

Wysokość dochodu: Rodzice lub opiekunowie muszą spełniać określone kryteria dochodowe. Kwota ta może się zmieniać w zależności od liczby osób w rodzinie oraz szczególnych potrzeb, takich jak niepełnosprawność dziecka.

Liczba dzieci: Zasiłek rodzinny jest przyznawany na podstawie liczby dzieci w rodzinie. W przypadku dzieci niepełnosprawnych, kryteria mogą być inne.

Obywatelstwo: Prawo do zasiłku rodzinnego przysługuje polskim obywatelom oraz cudzoziemcom posiadającym zezwolenie na pobyt stały lub czasowy w Polsce.

Do zasiłku rodzinnego możecie się starać o dodatki :

Dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka

Dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego

Dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego

Aby uzyskać zasiłek rodzinny lub dodatek do zasiłku należy spełnić kryterium dochodowe. Aktualnie wynosi ono 674 zł miesięcznie w przeliczeniu na osobę w rodzinie.
W przypadku, gdy członkiem rodziny jest dziecko niepełnosprawne kryterium dochodowe jest wyższe i wynosi 764 zł miesięcznie w przeliczeniu na osobę.

800 + miesięcznie na dziecko - dla kogo

800 zł to wysokość świadczenia wychowawczego d 1 stycznia 2024 r.w ramach programu Rodzina 800+ (dotychczas Rodzina 500+). 

Świadczenie wychowawcze  przysługuje na dziecko do ukończenia 18 roku życia przez dziecko:

 • Matce lub ojcu

 • Opiekunowi faktycznemu dziecka

 • Opiekunowi prawnemu dziecka

 • Rodzinie zastępczej

 • Osobie prowadzącej rodzinny dom dziecka

 • Dyrektorowi domu pomocy społecznej

Jak uzyskać prawo do świadczenia

Aby uzyskać prawo do świadczenia wychowawczego na kolejny okres świadczeniowy rozpoczynający się 1 czerwca danego roku, wniosek należy złożyć do ZUS wyłącznie przez Internet za pośrednictwem jednego z trzech kanałów wnioskowania:

 • Platformę PUE ZUS lub aplikację mobilną ZUS

 • Bankowość elektroniczną

 • Portal informacyjno-usługowy Emp@tia na stronie empatia.mpips.gov.pl

Wypłata świadczenia 800+ odbywa się na wskazany przez nas rachunek bankowy

Ważne!

Aby otrzymać świadczenie w wyższej wysokości, nie trzeba składać żadnych dodatkowych wniosków, zmiana wysokości świadczenia nastąpi z urzędu.

Żeby było wam łatwiej poniżej podajemy linka do strony rządowej z wnioskami o świadczenia dla rodzin na rok 2023/2024

https://www.gov.pl/web/rodzina/wzory-wnioskow-o-swiadczenia-dla-rodzin-aktualizacja-na-dzien-29052018-r-do-stosowania-takze-na-okres-20182019

 

Mamy nadzieję że jak zawsze wpis na tym blogu okazał się dla was pomocny. Tutaj zapraszamy do zapoznania się z ofertą okołoporodową sklepu internetowego Formommy.pl i produktami które mogą okazać się niezbędne dla młodej mamy i dziecka zaraz po porodzie i w szpitalu.

Pamiętajcie że wasze samopoczucie i dobro maleństwa są dla nas najważniejsze dlatego w razie pytań nasi konsultanci pomogą wam zawsze mailowo lub telefonicznie.

Jesteśmy partnerami Karty Dużej Rodziny na każdy zakup posiadacze KDR mają zniżkę 10%

Kończąc ten wpis chcę Cię zapewnić jak zawsze, że troszcząc się o to co kupujesz i jak dbasz o Siebie w ciąży, o to również że martwisz się czy będziesz dobra mamą świadczy o tym że już jesteś najlepsza mamą na świecie.

Polecane

pixel