Zásady ochrany osobných údajov

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV

Ďakujeme vám za váš záujem o náš internetový obchod. Ochrana vášho súkromia je pre nás veľmi dôležitá. V týchto zásadách ochrany osobných údajov nájdete podrobné informácie o spracovaní vašich údajov. Správcom vašich údajov je:

Wojciech Berniak
Fun Direct Wojciech Berniak
K. Makuszyńskiego 15
31-752 Krakov
REGON: 357062705
NIP: 679-235-22-31

1. Prístup k údajom a hosting

Na naše webové stránky môžete pristupovať bez poskytnutia svojich osobných údajov. Pri každom prístupe na stránku server automaticky ukladá iba tzv. serverové protokoly, ako je názov požadovaného súboru, vaša IP adresa, dátum a čas požiadavky, množstvo prenesených údajov a požadujúci poskytovateľ internetových služieb (prístupové údaje) a dokumentuje vyvolanie stránky.Tieto údaje sa analyzujú výlučne s cieľom zabezpečiť správne fungovanie webovej stránky a zlepšiť našu ponuku. Uvedené slúži - ako súčasť posúdenia záujmu - na ochranu nášho oprávneného záujmu správne prezentovať našu ponuku. Všetky prístupové údaje sa vymažú do siedmich dní od ukončenia vašej návštevy webovej stránky.

Hostingové služby poskytované externým poskytovateľom služieb

V rámci poverenia spracovaním údajov pre nás externý poskytovateľ služieb vykonáva služby webhostingu a prezentácie v našom mene. Všetky údaje, ktoré boli - spôsobom opísaným v týchto zásadách ochrany osobných údajov - zhromaždené v rámci používania našej webovej stránky alebo vo formulároch poskytnutých na tento účel v internetovom obchode, sa ukladajú na serveroch tohto poskytovateľa služieb. Spracovanie na iných serveroch prebieha len v rozsahu uvedenom v týchto zásadách ochrany osobných údajov. Tento poskytovateľ služieb má sídlo v krajine patriacej do Európskej únie alebo Európskeho hospodárskeho priestoru.

2. Zhromažďovanie a spracovanie údajov na účely plnenia zmluvy a vytvorenia zákazníckeho účtu

Osobné údaje zhromažďujeme len vtedy, keď nám ich dobrovoľne poskytnete pri zadávaní objednávky, kontaktovaní nás (napr. prostredníctvom kontaktného formulára alebo e-mailu) alebo vytvorení zákazníckeho účtu. Povinné polia sú takto označené, pretože údaje, ktoré obsahujú, sú nevyhnutné na to, aby sme mohli plniť zmluvu alebo spracovať záležitosť, v ktorej ste nás kontaktovali, alebo zriadiť zákaznícky účet. Bez nich nemôžete dokončiť objednávku, nastaviť zákaznícky účet ani nás kontaktovať. Zber údajov závisí od formulárov, do ktorých sa údaje zadávajú. Údaje, ktoré ste nám poskytli, používame na plnenie zmluvy a reagovanie na vaše požiadavky. Po splnení zmluvy alebo vymazaní vášho zákazníckeho účtu bude spracovanie vašich údajov obmedzené a po uplynutí lehôt na uchovávanie údajov stanovených v zákone o daniach a účtovníctve budú údaje vymazané, pokiaľ výslovne nesúhlasíte s ich ďalším používaním na iné účely. Vaše zákaznícke konto môžete kedykoľvek vymazať. Ak tak chcete urobiť, pošlite správu na našu kontaktnú adresu uvedenú v časti "Naše kontaktné údaje a vaše práva" alebo použite príslušnú funkciu vo svojom zákazníckom účte.

3 Prenos údajov

Na účely plnenia zmluvy odovzdávame vaše údaje kuriérskej spoločnosti, pokiaľ je to potrebné na doručenie objednaného tovaru. V závislosti od toho, ktorého poskytovateľa platobných služieb si vyberiete počas procesu objednávky, odovzdávame na účely spracovania platby platobné údaje zhromaždené na tento účel úverovej inštitúcii, ktorá platbu spracúva, a prípadne nami alebo vami vybranému poskytovateľovi platobných služieb. Niektorí poskytovatelia platobných služieb zbierajú údaje sami, ak si u nich vytvoríte účet. V takýchto prípadoch sa budete musieť prihlásiť k poskytovateľovi platobných služieb, ktorého ste si vybrali počas procesu objednávania, pomocou svojich prístupových údajov. V takom prípade sa uplatňujú aj zásady ochrany osobných údajov príslušného poskytovateľa platobných služieb.

4. E-mailový newsletter

Ak sa prihlásite na odber nášho informačného bulletinu, vašu e-mailovú adresu použijeme na pravidelné zasielanie nášho informačného bulletinu e-mailom na základe vami udeleného súhlasu.

Z odberu informačného bulletinu sa môžete kedykoľvek odhlásiť zaslaním príslušnej správy alebo použitím príslušného odkazu uvedeného v informačnom bulletine. Po prijatí takejto správy vašu e-mailovú adresu vymažeme, pokiaľ výslovne nesúhlasíte s ďalším používaním vašich údajov na iné účely. Newsletter je zasielaný v rámci poverenia spracovaním údajov v našom mene poskytovateľom služieb, ktorému na tento účel poskytujeme vašu e-mailovú adresu. Tento poskytovateľ služieb má sídlo v krajine patriacej do Európskej únie alebo Európskeho hospodárskeho priestoru.

5. Integrácia s dôveryhodnými obchodmi Trustbadge

Odznak dôveryhodnosti Trusted Shops je integrovaný do našej webovej stránky na účely zobrazenia našej značky dôveryhodnosti Trusted Shops, ako aj zozbieraných recenzií zákazníkov a sortimentu produktov Trusted Shops, ktoré sú k dispozícii kupujúcim po zadaní objednávky.

Slúži to na ochranu nášho oprávneného záujmu optimálne prezentovať našu ponuku produktov na trhu. Trustbadge a takto inzerované služby predstavujú ponuku spoločnosti Trusted Shops GmbH, Subbelrather Str. 15C, 50823 Kolín nad Rýnom, Nemecko.

Pri používaní služby Trustbadge server automaticky ukladá tzv. serverové protokoly, ktoré obsahujú napr. vašu IP adresu, dátum a čas hovoru, množstvo prenesených údajov a poskytovateľa internetových služieb, ktorý o to požiadal (prístupové údaje), a dokumentuje vyvolanie služby Trustbadge. Vyššie uvedené prístupové údaje sa neanalyzujú a automaticky sa prepíšu do siedmich dní od ukončenia vašej návštevy webovej stránky.

Ostatné osobné údaje sa poskytnú spoločnosti Trusted Shops len vtedy, ak sa rozhodnete používať produkty Trusted Shops po zadaní objednávky v obchode alebo ak ste sa už zaregistrovali na ich používanie. V takýchto prípadoch platí zmluva uzatvorená medzi vami a spoločnosťou Trusted Shops.

6. Súbory cookie a webová analýza

Na zatraktívnenie našej webovej stránky a umožnenie určitých funkcií na zobrazenie relevantných produktov alebo na účely prieskumu trhu používame na našich stránkach takzvané súbory cookie. To - ako súčasť analýzy a vyhodnocovania záujmov - slúži na ochranu nášho oprávneného záujmu optimálne prezentovať našu ponuku. Súbory cookie sú malé textové súbory, ktoré sa automaticky ukladajú do vášho koncového zariadenia. Niektoré súbory cookie, ktoré používame, sa vymažú po skončení relácie prehliadača, t. j. po zatvorení prehliadača (tzv. súbory cookie relácie). Iné súbory cookie sa ukladajú vo vašom koncovom zariadení a umožňujú nám rozpoznať váš prehliadač pri ďalšej návšteve webovej stránky (trvalé súbory cookie). Doba uchovávania je uvedená v nastaveniach súborov cookie vášho internetového prehliadača. Svoj prehliadač môžete nakonfigurovať tak, aby bol informovaný o používaní súborov cookie a aby sa mohol rozhodnúť, či ich v určitých prípadoch prijme alebo úplne odmietne. Prehliadače spravujú nastavenia súborov cookie rôznymi spôsobmi. V ponuke nápovedy prehliadača nájdete vysvetlenie, ako zmeniť nastavenia súborov cookie. Sú k dispozícii na týchto odkazoch:

Internet Explorer™: https://support.microsoft.com/pl-pl/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
Safari™: http://safari.helpmax.net/pl/ochrona-i-prywatnosc/usuwanie-plikow-cookie/
Chrome™: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=pl&hlrm=en
Firefox™: https://support.mozilla.org/pl/kb/usuwanie-ciasteczek
Opera™: http://help.opera.com/Windows/12.10/pl/cookies.html

Ak nesúhlasíte s používaním súborov cookie, funkčnosť našej webovej stránky môže byť obmedzená.

Používanie služby Google (Universal) Analytics na webovú analýzu

Naša webová lokalita využíva službu Google (Universal) Analytics, nástroj na webovú analýzu od spoločnosti Google Inc. (www.google.com). Uvedené slúži na ochranu nášho oprávneného záujmu optimálne prezentovať naše ponuky. Služba Google (Universal) Analytics používa metódy, ktoré umožňujú analýzu vášho používania webovej stránky - napríklad súbory cookie. Automaticky zozbierané informácie o vašom používaní tejto webovej stránky sa spravidla prenášajú na server spoločnosti Google v USA a tam sa ukladajú. Vzhľadom na anonymizáciu IP adresy aktivovanú na tejto webovej stránke sa vaša IP adresa pred prenosom v rámci členských štátov Európskej únie alebo iných štátov, ktoré sú zmluvnými stranami Dohody o Európskom hospodárskom priestore, skráti. Len vo výnimočných prípadoch sa celá IP adresa prenáša na server spoločnosti Google v Spojených štátoch a tam sa skracuje. Anonymizovaná IP adresa odoslaná vaším prehliadačom v rámci služby Google Analytics sa spravidla nekombinuje s inými údajmi spoločnosti Google.

Spoločnosť Google LLC má sídlo v USA a je certifikovaná EU-US-Privacy Shield. Aktuálny certifikát je k dispozícii na tomto odkaze. V rámci dohody medzi USA a Európskou komisiou sa uvádza primeraná úroveň ochrany údajov pre spoločnosti s certifikátom Privacy Shield.

Ak si stiahnete a nainštalujete doplnok prehliadača, ktorý nájdete na tomto odkaze, môžete zabrániť tomu, aby spoločnosť Google zaznamenávala údaje zozbierané pomocou súborov cookie o vašom používaní našej webovej stránky (vrátane vašej IP adresy), ako aj spracovaniu týchto údajov spoločnosťou Google: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl

Použitie Matomo pre webovú analytiku

Na účely analýzy používania našej webovej stránky - pomocou technológie Matomo (https://matomo.org), ktorú poskytuje poskytovateľ služieb InnoCraft Ltd, sa pri návšteve našej webovej stránky automaticky zhromažďujú a ukladajú údaje, z ktorých sa pomocou pseudonymov vytvárajú profily používateľov. Slúži to na ochranu nášho oprávneného záujmu optimálne prezentovať našu ponuku. Na tento účel sa môžu používať súbory cookie. Bez vášho samostatného, výslovného súhlasu - pseudonymizované profily používateľov sa nezlučujú s osobnými údajmi pseudonymizovaného subjektu.

Spracovanie údajov v súvislosti s vyššie uvedenou webovou analýzou prebieha na našich serveroch. V budúcnosti môžete kedykoľvek vzniesť námietku proti zhromažďovaniu a ukladaniu údajov pomocou nižšie uvedenej možnosti.

7. Pripomienky na poskytnutie spätnej väzby

Ak ste s tým výslovne súhlasili počas alebo po odoslaní objednávky, vašu e-mailovú adresu zašleme spoločnosti Trusted Shops GmbH, Subbelrather Str. 15c, 50823 Kolín nad Rýnom, Nemecko (www.trustedshops.pl), aby vám mohla byť e-mailom zaslaná pripomienka, ktorá vám umožní poskytnúť spätnú väzbu k nákupu v našom obchode.

Svoj súhlas môžete kedykoľvek odvolať zaslaním príslušnej správy na našu kontaktnú adresu uvedenú v časti "Naše kontaktné údaje a vaše práva" alebo priamo prostredníctvom vyhlásenia na adrese Trusted Shops.

8. Naše kontaktné údaje a vaše práva

Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa zhromažďovania, spracovania a používania vašich osobných údajov, opravy, blokovania alebo vymazania vašich údajov, alebo ak chcete odvolať udelené súhlasy alebo namietať proti používaniu vašich údajov na účely uvedené v týchto zásadách ochrany osobných údajov, obráťte sa na správcu údajov: sklep@formommy.pl

Máte tieto práva:

 • právo byť informovaný o spracovaní vašich údajov v rozsahu článku 15 RODO;

 • v súlade s článkom 16 RODO právo na opravu akýchkoľvek nepresných alebo neúplných osobných údajov, ktoré sa vás týkajú;

 • podľa článku 17 RODO - právo na vymazanie ("právo byť zabudnutý") vašich osobných údajov uložených u nás, pokiaľ ich ďalšie spracovanie nie je potrebné:

  - uplatniť svoje právo na slobodu prejavu a informácií;
  - splnenie zákonnej povinnosti;
  - z dôvodov verejného záujmu;
  - na stanovenie, uplatnenie alebo obhajobu nárokov;

 • podľa článku 18 RODO máte právo obmedziť spracovanie vašich osobných údajov, ak:

  - spochybníte správnosť svojich osobných údajov;
  - spracovanie je nezákonné a vy namietate proti jeho vymazaniu;
  - vaše osobné údaje už nepotrebujeme, ale vy ich potrebujete na preukázanie, uplatnenie alebo obhajobu svojich nárokov;
  - ste podali námietku podľa článku 21 proti spracovaniu;

 • v súlade s článkom 20 RODO právo na získanie údajov, ktoré nám boli poskytnuté, v štruktúrovanom, bežne používanom strojovo čitateľnom formáte a na ich zaslanie inému prevádzkovateľovi ("právo na prenosnosť údajov");

 • v súlade s článkom 77 zákona o ochrane údajov právo podať sťažnosť dozornému orgánu. Spravidla sa v tejto veci môžete obrátiť na dozorný orgán v mieste svojho obvyklého bydliska, pracoviska alebo sídla našej spoločnosti.

Právo namietať

Ak spracúvame vaše osobné údaje spôsobom opísaným v týchto zásadách ochrany osobných údajov s cieľom zabezpečiť naše oprávnené záujmy, môžete vzniesť námietku proti spracúvaniu vašich údajov na takéto účely - s účinnosťou do budúcnosti. V prípade spracúvania na účely priameho marketingu môžete kedykoľvek uplatniť svoje právo na námietku. Ak sa spracovanie uskutočňuje na iné účely, máte právo namietať len z dôvodov vyplývajúcich z vašej konkrétnej situácie.

Po uplatnení práva na námietku nebudeme pokračovať v spracúvaní vašich osobných údajov, pokiaľ nepreukážeme, že existujú závažné oprávnené dôvody na spracúvanie, ktoré prevažujú nad vašimi záujmami a právami, alebo ak sa spracúvanie vykonáva na účely uplatnenia, výkonu alebo obhajoby nárokov.

Uvedené neplatí, ak sa spracúvanie vykonáva na účely priameho marketingu. V takom prípade nebudeme pokračovať v spracúvaní vašich osobných údajov na vyššie uvedený účel.

This page uses cookie files to provide its services in accordance to Cookies Usage Policy. You can determine conditions of storing or access to cookie files in your web browser.
I DO NOT AGREE
I AGREE, I WANT TO GO TO THE WEBSITE
pixel